ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต Khlong Chao Chaiyanuchit Floating Market 差亚怒斥运河水上市场

14 ก.ย. 2564      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต Khlong Chao Chaiyanuchit Floating Market 差亚怒斥运河水上市场 อำเภอบางบ่อ // Bang Bo District

ภายในตลาดมีอาหารคาวหวาน ขนมไทย ผักผลไม้ในท้องถิ่นหลากหลายชนิด รวมทั้งของฝากต่าง ๆ วางจำหน่ายในแพที่ลอยน้ำอยู่ริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และมีปลาสวายหลายพันตัวมาแหวกว่ายอยู่ในน้ำรอให้นักท่องเที่ยวมาเลี้ยงอาหารท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายมีลมพัดผ่านตลอดเวลา

There are various kinds of savory food, Thai desserts, local fruits and vegetables in the market. Discover numerous souvenirs sold in rafts that float on the water beside the Phra Ong Chao Chaiyanuchit canal. Feed thousands of catfish and enjoy the cool breeze.

市场里面,有各种美味的食物,泰国甜点,当地的水果和蔬菜。以漂浮在差亚怒斥运河上的木筏出售。还有数以千计的鲶鱼在水中游弋,等待游客喂食。在凉爽的气氛中,一直吹着风。

เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา : 08.00 น. – 15.00 น.

081-207-4537