ตลาดน้ำปีกกา Peakka Floating Market 碧咔水上市场

14 ก.ย. 2564      29 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตลาดน้ำปีกกา Peakka Floating Market 碧咔水上市场 อำเภอบางบ่อ // Bang Bo District

ตลาดน้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนและเจ้าอาวาสวัดปาน ประสิทธาราม ที่คิดปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างวัด ที่เป็นลำคลองแต่เดิม ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอป รวมถึงเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

This floating market was created from the community's cooperation and the abbot of Wat Pan Prasit Tharam. They aimed to improve the area beside the temple that was originally a canal to generate income for the community, promote OTOP products. It is also a place to relax for locals and tourists.

这个水上市场是由社区和寺庙方丈合作形成的。考虑改善寺庙周围的区域能够为社区创收 推广一乡一品也是当地人和游客放松身心的地方。

เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา : 09.00 – 17.00 น.

063-665-8939 , 087-613-7716