โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sports for all 4.0 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนคลองบางกะอี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

21 ส.ค. 2562      347 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพลศึกษา

โดย นายสุรินทร์ จันแดง  เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางพลี

ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sports for all 4.0 ประจำปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนคลองบางกะอี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน