"กีฬาเทควันโด" การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562

24 ส.ค. 2562      390 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพลศึกษา

โดย นายสาธิต วัดอ่อน รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562

"กีฬาเทควันโด" วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ สนามจรันร์ เทควันโด 2 สิงห์อารีน่า สปอร์ตคลับ จังหวัดสมุทรปราการ

นายชาญวิทย์ ตะโกพ่วง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางเสาธง ผู้ประสานงานการแข่งขันกีฬาเทควันโด