"กีฬาบาสเกตบอล " การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562

21 ส.ค. 2562      457 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพลศึกษา

โดย นายสาธิต วัดอ่อน รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562

"กีฬาบาสเกตบอล "ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

#รุ่นอายุ 16 ปี ชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ

รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทพสิรินทร์ สมุทรปราการ

 

#รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนสมุทรปราการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

 

#รุ่นอายุ 18 ปี หญิง

ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนเทพสิรินทร์ สมุทรปราการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ