"กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย,หญิง " การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562

21 ส.ค. 2562      466 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพลศึกษา

โดย นายสาธิต วัดอ่อน รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562

"กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย,หญิง " ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาววิสา พูลงาม เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพระประแดง ผู้ประสานงานการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย,หญิง

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี

 

#รุ่น 12 ปี ชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนคลองเจริญราญษ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ

รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านสำโรง

 

#รุ่น 12 ปี หญิง

ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพร้านีลวัชระ

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดใหญ่

รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดด่านสำโรง