โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sports for all 4.0 ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลบางบ่อ อำเภบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

21 ส.ค. 2562      288 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพลศึกษา

โดย นายพิเชฐ เศรษฐศิโรตม์  เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางบ่อ

ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sports for all 4.0 ประจำปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ