โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sports for all 4.0 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

10 ก.ค. 2562      280 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพลศึกษา

โดย นายสุรินทร์ จันแดง  เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางพลี

ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sports for all 4.0 ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนสเด็กเล็กบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน