โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมมหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2

15 มิ.ย. 2562      289 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม มหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น ณ ตลาดชุมชนบ้านสาขลานาเกลือ อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
นายสาธิต วัดอ่อน รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ