โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม มหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1

27 เม.ย. 2562      309 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม มหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดสุคันธาวาส) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
นายสาธิต วัดอ่อน รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ