ประชุม ข้าราชการ จนท.สนง. และ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการต่างๆของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

31 ม.ค. 2562      367 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดย นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประชุม ข้าราชการ จนท.สนง. และ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการต่างๆของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ