วัดบางหัวเสือ (Bang Hua Suea Temple)

2 ต.ค. 2561      1466 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดบางหัวเสือ (Bang Hua Suea Temple)

ที่ตั้ง: ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์: 0-2385-9399

เวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

วัดบางหัวเสือ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านบางหัวเสือเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แวดล้อมไปด้วยคลอง อาณาเขตทิศเหนือและทิศใต้ติดกับคลอง ทิศใต้ติดกับคลอง ทิศตะวันออกติดกับซอยสุขาภิบาล ๖ และที่เอกชน ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
                    วัดบางหัวเสือสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ ไม่ทราบนามผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ทางด้านการศึกษา วัดบางหัวเสือได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ จุดเด่นของวัดอยู่ที่พระอุโบสถ 2 ชั้น ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบปูนปั้นที่สวยงามมาก แสดงถึงพระราชประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ซึ่งประติมากรรมปูนปั้นนี้ ถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งตัวพระอุโบสถยังสร้างด้วยเซรามิคทั้งหลัง สวยงามวิจิตรตายิ่งนัก ระยะเวลาของการก่อสร้างโบสถ์หลังนี้ ตกประมาณ 9 ปี วัดบางหัวเสือ และชุมชนบางหัวเสือ ได้ชื่อว่า เป็นชุมชนที่พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาไทยของจังหวัดสมุทรปราการ

 อาคารศาสนสถานต่างๆ ภายในวัด มีดังนี้ 
             - พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ 
             - กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๘ หลัง ส่วนมากเป็นอาคารห้องแถวหอฉัน
             - หอสวดมนต์สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ศาลาการเปรียญบูรณะ พ.ศ.๒๕๐๔
             - หอพระไตรปิฎกสร้างรัชกาลที่ ๔
สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย จำนวน ๓ องค์

การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว จากถนนสุขุมวิทสายเก่า  เลี้ยวขวาเข้าถนนที่จะมุ่งหน้าสู่พระประแดง จะมีป้ายบอกทางไปตลอด ไม่มีรถประจำทางผ่าน ต้องจ้างรถจ้างสี่ล้อเล็กตรงทางเข้าหน้าวัด