นายสุรินทร์ จันแดง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางพลี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 กีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย คัดเลือกตัวแทน

25 ก.ย. 2561      94 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print













































นายสุรินทร์ จันแดง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางพลี

ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ให้เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561

กีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย คัดเลือกตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ

ระหว่างวันที่ 12-25 ก.ย.61 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

สรุปผลการแข่งขัน

1. ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 1

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วม 224 คน