โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

31 ส.ค. 2561      183 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายสาธิต  วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายธนศร  ดอกเดื่อ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ร่วมงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสาธิต  วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

มอบของที่ระลึกให้กับ นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

 

1. ผ้าลายไทย

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

 

มะม่วงน้ำปลาหวานผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

 

ปลาสลิดบางบ่อผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

 

สบู่ฝั้กข้าวแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

สถานตากอากาศบางปู

ออกเดินทางจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

จุดหมายปลายทาง

โรงแรมหัวหิน แกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านปืน จังหวัดเพชรบุรีนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดสมุทรปราการนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ วัดหลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

โดย นายสาธิต  วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์