โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลก

24 ส.ค. 2561      101 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

พิธีเปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลกนายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

มอบของที่ระลึกกับ นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกพิธีเปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลกนายสาธิต  วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลก นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลก

บรรยากาศภายในงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศภายในงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศภายในงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลกนำคณะเดินทางออกจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จุดหมายปลายทาง โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลกนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จังหวัด พิษณุโลกนำคณะเข้าสักการะ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ พระราชวังวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลกนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

ปลาสลิดบางบ่อ

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

 

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

 

โสภีผ้าลายไทยผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

 

น้ำพริกคุณย่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

โดย นายสาธิต  วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดสุรินทร์