กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน (Sports for all 4.0) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าบางปลา อำเภอบางพลี

15 ส.ค. 2561      371 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

โดย นายสุรินทร์ จันแดง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางพลี

ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน (Sports for all 4.0)

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วม 107 คน