กิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 อำเภอบางเสาธง

10 ส.ค. 2561      356 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพลศึกษา

โดย นายชาญวิทย์ ตะโกพ่วง  เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางเสาธง

ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 อำเภอบางเสาธง

ณ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ