โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561

15 ส.ค. 2561      365 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพลศึกษา

โดย นายพิเชฐ เศรษฐศิโรตม์  เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางบ่อ

ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก อำเภอบางบ่อ ประจำปี 2561

ณ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ