โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์

10 ส.ค. 2561      502 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์

นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์

นายสาธิต  วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธาริน จังหวัดสุรินทร์

เปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์

ของดี ของขึ้นชื่อจังหวัดสมุทรปราการ

ปลาสลิดบางบ่อ

ผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดสมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดสมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

สมุนไพรหยกทิพย์

ผ้าลายไทย

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

ต้นไม้มงคล

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

อาหารทะเลแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

รักษ์สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

เห็ดถังเช่าเจียวเจียน

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

ราตรีหมี่กรอบ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

โฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้ง

 

การแสดงพื้นเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมผีเสื้อสมุทร 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมผีเสื้อสมุทร 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ 

โพธารา

วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็น พระสมุทรเจดีย์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

โดย นายสาธิต  วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์