โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์

10 ส.ค. 2561      105 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์นายสาธิต  วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธาริน จังหวัดสุรินทร์เปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์ของดี ของขึ้นชื่อจังหวัดสมุทรปราการ

ปลาสลิดบางบ่อผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดสมุทรปราการผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดสมุทรปราการผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

สมุนไพรหยกทิพย์

ผ้าลายไทยผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

ต้นไม้มงคลผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

อาหารทะเลแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

รักษ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

เห็ดถังเช่าเจียวเจียนผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

ราตรีหมี่กรอบแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

โฮมสเตย์บางน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้ง

 การแสดงพื้นเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมผีเสื้อสมุทร แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมผีเสื้อสมุทร ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทางธารินทร์ จังหวัดสุริทนร์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ 

โพธารา

วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็น พระสมุทรเจดีย์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

โดย นายสาธิต  วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์