โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว

3 ส.ค. 2561      86 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้วบรรยากาศภายในงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้วแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมผีเสื้อ

บรรยากาศภายในงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้วบรรยากาศภายในงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว

บรรยากาศภายในงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้วจุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้วแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

สถานตากอากาศบางปูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

สถานตากอากาศบางปูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณบรรยากาศภายในงาน โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้วนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้วสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

โดย นายสาธิต  วัดอ่อน รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ Road Show 4 ภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว