ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาก.....   19 ส.ค. 2562 322 ครั้ง
TOR โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์การท.....   8 ส.ค. 2562 485 ครั้ง
TOR โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย   6 ส.ค. 2562 361 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีช.....   6 ส.ค. 2562 328 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   30 เม.ย. 2562 376 ครั้ง