dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ
bulletการเดินทาง สมุทรปราการ
bulletย้อนอดีตเมืองปากน้ำ
bulletแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
bulletคำขวัญประจำจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี Festivals
bulletปฏิทินการท่องเที่ยว
dot
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ Tourist Attractions
dot
bulletวัดบางพลีใหญ่ใน
bulletตลาดโบราณบางพลี
bulletวัดบางพลีใหญ่กลาง
bulletป้อมพระจุลจอมเกล้า
bulletตลาดคลองสวน 100 ปี
bulletบึงตะโก้
bulletป้อมแผลงไฟฟ้า
bulletวัดโปรดเกศเชษฐาราม
bulletพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
bulletวัดกลางวรวิหาร
bulletวัดขุนสมุทราวาส
bulletตลาดริมวัดน้ำบางหัวเสือ
bulletเมืองโบราณ
bulletพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
bulletสถานตากอากาศบางปู
bulletวัดอโศการาม
bulletตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
bulletพระสมุทรเจดีย์
bulletวัดป่าเกด
bulletหมู่บ้านสาขลา
bulletสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
bulletวัดทรงธรรม
bulletนมัสการ หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส
dot
โรงแรม/ที่พัก/โฮมสเตย์
dot
bulletโรงแรมเบสเวสเทิร์น พรีเมียร์ พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
dot
ประชาสัมพันธ์กีฬา
dot
dot
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
dot
bulletคู่มือการจัดการภัยธรรมชาติและอาชญากรรมนักท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมพลศึกษา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดสมุทรปราการ
bulletOTOP สมุทรปราการ
bulletสนามกอล์ฟสมุทรปราการ
bulletโฮมสเตย์
bulletร้านอาหารในจังหวัด
bulletโรงแรมในจังหวัด
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
Code Calendar by zalim-code.com


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

     1.  ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งดำเนินการประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
     2.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
     3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
     4.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเครือข่ายชุมชน  ประชาชน  และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
     5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
     6.  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.